Zwroty i reklamacje

W ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki możesz zrezygnować z zakupu, nie podając przyczyny.

Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, jeśli towar nie był używany i nie jest pozbawiony fabrycznego opakowania, można go zwrócić bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki. 


Wszelką korespondencję na temat reklamacji i zwrotów prosimy kierować na adres info@hamakicabana.pl z dopiskiem: "reklamacja" lub "zwrot".

W przypadku rezygnacji z zakupu:

1. Pobierz formularz odstapienia od umowy, jeśli chcesz odesłać do nas produkt w ramach prawa do zwrotu.

2. Przyślij do nas mejlem oświadczenie o odstąpieniu od umowy (info@hamakicabana.pl).

3. Zwracany towar prosimy odesłać poleconą przesyłką pocztową lub kurierską wraz z wypełnionym formularzem, otrzymanym rachunkiem oraz numerem konta bankowego, na jaki mamy odesłać Ci pieniądze. 

4. Kupujący pokrywa koszty przesyłki zwracanego towaru.

5. Przelew zwrotny otrzymasz w ciągu 7 dni roboczych od dnia otrzymania przez nas przesyłki z towarem. 

Szczegóły dotyczące procedury reklamacji:

1. Reklamacje należy składać na adres info@hamakicabana.pl

2. Składając reklamację, należy dostarczyć do Usługodawcy reklamowany produkt wraz z dowodem zakupu i wypełnionym zgłoszeniem reklamacyjnym

3. Usługodawca rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta usługodawca naprawi lub wymieni reklamowany towar na nowy, pełnowartościowy lub zwróci wartość kupionego towaru. 

4. Jeżeli towar jest niezgodny z umową, Klient może żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy, chyba że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość towaru zgodnego z umową oraz rodzaj i stopień stwierdzonej niezgodności. (Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego).

5. Klient traci uprawnienia określone w pkt. 5 niniejszego paragrafu, jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z umową nie zawiadomi sklepu o tym fakcie. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienia przed jego upływem.

Spij spokojnie

Cabana Wojciech Caban @ 2018 Wszelkie Prawa Zastrzeżone